خانه / سامانه صدور کارت هوشمند

سامانه صدور کارت هوشمند

سامانه صدور کارت با هدف چاپ و برنامه ریزی کارت های هوشمند RFID مایفر طراحی شده است. مهمترین قابلیت های این سامانه :

  • قابلیت اتصال به بانک های اطلاعاتی مختلف
  • قابلیت اتصال به نرم افزارهای موجود سازمان
  • قابلیت طراحی کارت های هوشمند
  • قابلیت چاپ و برنامه ریزی کارت (امکان برنامه ریزی سکتورهای کارت)
  • قابلیت اتصال به چاپگر های Fargo HID
چاپگر صدور کارت
چاپگر صدور کارت