خانه / گشت نگهبانی

گشت نگهبانی

tour-security

یکى از مشکلات عمده سازمانها در ساعات عدم حضور مدیریت، نبود کنترل و نظارت بر عملکرد نگهبانان و گزارشات جامع از عملکرد آنها است. از آنجا که عملیات گشتزنی و سرکشی به قسمتهای مشخص، در اکثر سازمانها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، طبیعتاً نظارت بر اجرای دقیق این عملیات به همین میزان ضرورت خواهد داشت. نوین تگ با پیشنهاد یک راهکار حرفه ای و ارائه سیستم مکانیزه گشت و نگهبانی مبتنی بر تلفن‌های هوشمند اندروید و فناوری RFID، امکان نظارت دقیق مدیران بر چگونگى اجراى عملیات نگهبانان و همچنین تحقق اهداف و چشم اندازهای سازمانی را فراهم مینماید.

روش کار

در این سامانه  با مشخص کردن مکانهای خاص که سرکشی به آنها در بازه های زمانی مشخص ضرورت دارد، تگ هایى با قابلیت شناسایى در این نقاط تعبیه می شود. بعد از انجام این مراحل، نگهبان توسط دستگاه گشت و نگهبانی، سرکشى خود را طبق بازه های زمانى و ترتیب از قبل مشخص شده آغاز میکنند که به تبع این امر، موجب افزایش امنیت، نظم و آسودگی خاطر مدیران سازمان‌ها در محیط کار میشود. در این سامانه با استفاده از توانایی تلفن‌های هوشمند توانایی تشخیص موقعیت جغرافیایی را از طریق سنسور GPS دارا می‌باشد. بدین ترتیب علاوه بر ثبت اطلاعات تگ در دستگاه، طول و عرض جغرافیایی نیز برداشت شده و عملاً راه سوء استفاده بسته می‌گردد.

کاربردها

 • کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد نگهبانان و عملیات گشت‌زنى
 • بررسى خودکار عملکرد نگهبان
 • ثبت بازدید از مکانهای نامشخص و وقایع اتفاق افتاده
 • اطمینان از سرکشى مکانهاى مشخص در وقت تعیین شده
 • کنترل نگهبانها با استفاده از گزارشات دقیق ثبت شده توسط دستگاهها
 • تعیین و انتخاب مسیر سرکشى و نقاط بازرسى
 • تعیین مدت زمان سرکشى و ترتیب بازرسى نقاط تعیین شده
 • تعریف کاربران مختلف (نگهبان)
 • قابلیت پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

مزایا گشت نگهبانی نوین تگ
اگر چه هم اکنون سامانه‌های مختلفی در زمینه کنترل عملکرد نگهبانان وجود داشته اما سامانه نوین تگ دارای مزایای ویژه زیر می‌باشد:

 • استفاده از تلفن همراه هوشمند بجای دستگاه اضافی
 • قابلیت نمایش نقاط بعدی به نگهبان جهت بازدید
 • امکان برداشت طول و عرض جغرافیایی نقاط جهت جلوگیری از سوء استفاده
 • امکان اضافه نمودن تنظیمات اضافه به نرم‌افزار با توجه به نیاز مشتریان
 • امکان اتصال سامانه به سایر سیستم‌های سازمان مانند حقوق و دستمزد

تجهیزات مورد نیاز

 • تلفن همراه با قابلیت NFC
 • تگ‌های هوشمند نوین تگ

galaxy-nexus-nfc